Tuinontwerp

Tuinontwerp

Een prachtige tuin begint met een gedegen ontwerp. En een gedegen ontwerp begint met aandachtig luisteren. Hebt u een nieuwbouw tuin of een bestaande tuin waar alle fut uit is, graag help ik u op weg of neem u alle zorg uit handen, van ontwerp tot en met uitvoering.

Mijn werkzaamheden zijn altijd toegespitst op de specifieke wensen van de klant en de omvang van de vraag. U kunt bij mij terecht voor alleen een advies, een beknopt ontwerp of een beplantingsplan maar uiteraard ook voor het zorgdragen van het gehele proces.

Mocht u interesse hebben in het volledige proces lees dan de onderstaande omschrijving van mijn werkwijze.

Tuinontwerp Rotterdam

Op weg naar een nieuwe tuin

Inventarisatie van uw wensen en eisen en naar boven halen wat voor u de optimaalste, aangename en interessante tuin zou zijn. Uitwisseling van ideeën en inventariseren hoe u de tuin zou willen gebruiken, uw buiten leefwijze. Inmeten van de buitenruimte, registreren van zon- en schaduwplekken, zichtlijnen vanuit huis, zo nodig de positie van te handhaven bomen en struiken en de positie van omliggend groen/bomen. Vervolgens alle bevindingen vertalen naar een voorlopig ontwerp om op basis van een zorgvuldig verkregen beeld te komen tot een volledig op uw wensen toegespitst ontwerp voor de tuin. Een goede tuin begint bij een goede plattegrond. Het ontwerp zal de blauwdruk zijn van de nieuwe tuin en is bepalend voor alle te nemen vervolgstappen; de kapstok van alle ideeën en wensen en eisen. Het maken van het voorlopig ontwerp zal zo’n 2 à 3 weken in beslag nemen.

Presentatie voorlopig ontwerp

Het ontwerp zal als pdf worden aangeboden; visualisaties worden verkregen uit een 3-D getekend ontwerp; plattegrond, vogelvlucht, aanzichten en details. De 3-D visualisatie geeft een vrij realistisch beeld wat het ontwerp goed inzichtelijk maakt. Inzicht in beplanting, materiaalgebruik en sfeer aan de hand van voorbeeldfoto’s. Een beplantings indicatieplan geeft op hoofdlijnen de sfeer aan van de aanplant; idee van de hoogte, vormen, texturen en kleuren. In het  3-D ontwerpvoorstel zijn de verschillende hoogten van de aanplant als standaard groen weergegeven. Het beplantingsplan wordt verduidelijkt aan de hand van voorbeeldfoto’s. Op basis van het ontwerp maak ik een globale kostenberekening.

Het vervolg

Indien het schetsontwerp wordt goedgekeurd worden er dan bindende afspraken gemaakt, dit kan per onderdeel. Bijvoorbeeld alleen opdracht voor het maken van een definitief ontwerp, u koopt het ontwerp en draagt zelf zorg voor de uitvoering, of opdracht voor het maken van een definitief ontwerp en voor het begeleiden van de gehele proces, of opdracht voor het maken van een definitief ontwerp en voor het begeleiden van gewenste onderdelen van het proces, etc.

Definitief ontwerp

In het definitieve ontwerp zijn alle aanvullende wensen en aanpassingen op het voorlopige ontwerp verwerkt. Definitieve maatvoerende tekeningen. Omschrijving en kosten van de zogenaamde dode materialen als verharding, verlichting, pergola’s etc. Verlichtingsplan. Indicatieve begroting (de definitieve begroting/offerte zal komen van desbetreffende uitvoerders)

Beplantingsplan

Het beplantingsplan is een gedetailleerde uitwerking van het beplantings indicatieplan. Indien de aanplant via de ontwerper wordt aangeschaft vallen kosten voor het maken van het exacte beplantingsplan binnen de aanschafkosten. Samen kan de beplanting bij de kwekers worden bekeken en definitief worden uitgezocht. Alle afzonderlijke planten worden door mij in de tuin uitgezet. Het beplantingsplan kan tot aan het planten aangevuld/gewijzigd worden zodat voortschrijdend inzicht niet in de weg wordt gestaan.

Tuinontwerp Utrecht

De uitvoering

Als eenmansbedrijf ben ik niet in staat om een volledige tuin aan te leggen. Op basis van het ontwerp worden offertes opgevraagd bij diverse hoveniers. Werkzaamheden kunnen worden opgesplitst en verdeeld over verschillende bedrijven. Ook kan het ontwerp, met beplantingslijst en lijst van benodigde materialen, al dan niet gedeeltelijk door uzelf worden uitgevoerd. Bij alle varianten kan ik zorgdragen voor de directievoering en toezien dat de aanleg wordt uitgevoerd conform het ontwerp. Begeleiding van de opdracht kan voor het gehele traject of alleen daar waar gewenst

Honorarium

Afhankelijk van de overzichtelijkheid van de vraag zal het om een vaste prijs gaan voor de werkzaamheden of een opdracht op basis van uurtarief. Ter indicatie: het totale honorarium voor het maken van alle benodigde ontwerpen en directievoering over het gehele project ligt tussen de 8 en 15% van de aanlegkosten van het gehele project. 

Deelbetalingen tegen een vooraf afgesproken prijs en deelbetalingen op uurbasis kan ook. Veel is mogelijk, maatwerk is mijn devies. Ik ga altijd open het proces in; honorering naar ieders tevredenheid.

Tot slot

Maak of laat uw tuin groen! Het vergroenen van uw tuin maakt het een aangename plek. Met een groenere tuin brengt u een heel ecosysteem op gang; bloemen, planten, bomen en struiken zorgen voor insecten, insecten voor vogels en vogels weer voor andere dieren. In de zomer vindt u verkoeling dichtbij huis. Die koele, groene tuin zorgt daarnaast voor een schonere lucht, een mooi aanzicht en zorgt voor minder wateroverlast. Bomen en planten zorgen voor een rustgevend gevoel, een natuurlijke omgeving vermindert stress. 

Maarten FrankenHoveniersbedrijf Maarten Franken
Lees verder
Zo subtiel dit plan maar geniaal

Contact

Deze site geeft een dwarsdoorsnede van mijn kunnen. Enthousiast geworden of wilt u meer weten over wat ik u verder kan bieden? Dan kunt u uiteraard direct contact met mij opnemen. Ik beantwoord al uw vragen of plan een afspraak in om meteen aan de slag te gaan. Ook voor het opvragen van een offerte kunt u bij mij terecht.